Het culturele online mzine van Rotterdam
antenne rotterdam

Antenne Rotterdam

jfmamjjasond
1711151924283237414650
2812162025293338424751
3913172126303439434852
410141822273135404449
5233645

Magazine

week 32 | donderdag 11 augustus 2022 17:36 uur | 0 bezoekers

Welvaart 2025

Zorro was op zoek naar de toekomst, een beetje surfen, knippen en plakken en dan stuit je op waanzinnige items!

Welvaart 2025, de fantasie van...


Enquête toekomstvisie 2025

Nederlanders niet zo optimistischAan de hand van de stellingen die in 'Welvaart 2025, de fantasie van...' aan de orde komen heeft Bureau Netpanel in opdracht van Teleac onderzoek gedaan naar de toekomstverwachtingen van 18- tot 20-jarigen en van 45- tot 50-jarigen. Hoe denken zij dat het in 2025 met de welvaart in Nederland gesteld zal zijn?Teleac koos bij dit onderzoek voor twee leeftijdsgroepen. Een groep jongeren omdat zij straks midden in het arbeidsproces zitten en een groep ouderen omdat zij dan afhankelijk zijn van pensioenregelingen en sociale voorzieningen. Opvallend is dat jongeren en ouderen het op veel punten met elkaar eens zijn. Wel is de ouderengroep wat stelliger in haar uitspraken. Dit wekt de indruk dat jonge mensen zich minder met dit soort zaken bezig houden. Gevraagd naar het welvaartsniveau in 2025, zijn beide groepen pessimistisch. Dat pessimisme geldt ook de verwachting dat Nederland een leidende rol zal spelen bij de kenniseconomie in Europa. Opvallend is dat vrouwen positiever zijn over ons welvaartsniveau dan mannen en dat de grootste groep die pessimistisch denkt over onze rol in de kenniseconomie hoger opgeleiden zijn.


In beide groepen wordt in hoge mate geaccepteerd dat we in 2025 meer en langer zullen moeten werken en dus minder vrije tijd zullen hebben. Deze acceptatie geldt ook voor het vooruitzicht dat de burger zelf financieel verantwoordelijk is voor zijn of haar sociale zekerheid en oudedagvoorziening. Van de geïnterviewden denkt 71% dat de overheid slechts voorziet in een minimale basisvoorziening. Overigens is deze acceptatie hoger bij vrouwen dan bij mannen, en hoger bij lager opgeleiden dan bij hoger opgeleiden.Zowel jongeren, als ouderen zijn van mening dat voor een succesvolle kenniseconomie en voor onze welvaart in 2025 de Nederlandse overheid vooral moet investeren in goed (bèta)-onderwijs, in het verbeteren van de internetinfrastructuur (glasvezels), betere afstemming tussen overheid en markt (minder regeltjes) en een beter 'leefklimaat' voor onze toptalenten. De minste belangstelling is er voor investering in Europese integratie. Zo'n 71% van de ondervraagden vraagt om meer aandacht voor beter onderwijs.


Beide groepen verwachten dat internet in 2025 een nog belangrijkere rol zal spelen bij het vergaren van kennis en het volgen van opleidingen dan het nu al doet


Het idee dat technische vakken voor 'nerts' zouden zijn, wordt in dit onderzoek wat bijgesteld. Een grote meerderheid van de ondervraagden vindt dat er meer waardering moet zijn voor technisch opgeleide mensen. (Deze meerderheid wordt met name vertegenwoordigd door de groep hoger opgeleide mannen)Ook is er in dit onderzoek gevraagd naar zaken waarop men hoopt en waarover men zich zorgen maakt. Jongeren tussen 18 en 20 jaar hopen vooral op een eerlijke verdeling van welvaart, inkomen, sociale voorziening, werk en zorg die voor iedereen toegankelijk is. Daarnaast hoopt men op beter onderwijs.


De ouderen groep hoopt vooral op een welverdiend pensioen en AOW. Ze vinden dat ze er hard genoeg voor hebben gewerkt. Ook de ouderen groep hoopt op een betere verdeling van de welvaart, niet alleen in Nederland maar ook mondiaalDe uitspraken over hoop zeggen tegelijk ook iets over de zorgen die er leven.


De jongerengroep maakt zich vooral zorgen over de betaalbaarheid van goed onderwijs voor iedereen in 2025. Deze groep maakt zich ook zorgen over de bezuinigingen in de gezondheidszorg en de ouderdomsvoorzieningen. Wie betaalt dat voor ons en is het ook voor iedereen toegankelijk? 


Voor de oudere groep zijn de sociale voorzieningen de grootste zorgenpost. Wat we in de vorige eeuw zo zorgvuldig en sociaal hebben opgebouwd wordt nu weer afgebroken. Zij vinden de versmalling van de sociale zekerheid en het terugdringen van de verzorgingsstaat niet toelaatbaar en oneerlijk.Links


Welvaart 2025


 
Array
(
)

*

laat dit veld leeg

Tweets about "#rotterdam"